İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ BAĞLAMINDA ERZURUM YEREL BASINININ SAHİPLİK YAPISINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Medya bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin dağıtım sürecinde önemli görevler üstlenmektedir. Kitle iletişim araçlarının sürekli olarak değişime uğraması medya kurumlarının da dönüşmesine neden olmakta, medya kamu hizmeti yayıncılığı anlayışından uzaklaşarak, medya endüstrisi yayıncılığına dönüşen bir dönemi yaşamaktadır. Küresel enformasyonda meydana gelen bu değişimlerle medyanın ekonomik yapısı da değişimlere uğramıştır. Artık basında, basın dışı sermayenin dolaşıma girdiği bir dönemi yaşamaktayız. Bu durum sadece ulusal basın için geçerli olmadığı gibi yerel basın üzerinde de etkisini fazlasıyla hissettirmeye başlamıştır. Sahiplik yapısında meydana gelen değişimlerle beraber, gücü elinde tutan medya patronları, sahip oldukları gücü kendi çıkarları doğrultusunda yeni sermayelere dönüştürmek için kullanmaya başlamışlardır. Gazeteciliğin alanının genişlemesi bir yana, medyanın kendi ideolojisi ve temel amaçları yön değiştirmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada medyanın ekonomi politiği içerisinde yerel medyanın durumu Erzurum yerel basını özelinde irdelenmektedir.

Keywords
EKONOMİ, YEREL BASIN, MEDYA,EKONOMİ POLİTİK,BİLGİ

Advanced Search


Announcements

    We are now accepting papers...

    We are expecting your articles from related areas of  Economics and Administrative Sciences for publication.....Adres :Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Suveren Kampusu 76000 Merkez-IĞDIR-TÜRKİYE
Telefon :+90-476- 223 0010 Faks :+90-476- 223 0017
Eposta :iibfdergi@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri