İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yerel Halkın Turizm Algısı: TRA2 Bölgesi Analizi
Turizmin etkileri turistin etkileşim halinde olduğu destinasyonda sosyal, ekonomik, kültürel ve yerel çevrede oldukça belirgin bir biçimde görülmektedir. Turizm sektörü özellikle gelişmekte olan ekonomilerde yerel toplulukların gelişimlerinde büyük bir rol üstlenmektedir. Bu sebeple turizm kalkınması toplumlar tarafından sıklıkla yerel düzeyde yaşam kalitesini arttırabilmek için kullanılır. Gelişmekte olan ülkelerde turizmin yerel destinasyonlar ve kırsal alanlarda kalkınmanın sağlanmasındaki rolü üzerinde daha fazla durulması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı yerel halkın turizmi algılama düzeylerini belirlemek ve bölgede yenilikçi turizm planlaması çerçevesinde yapılması gerekenler konusunda halkın fikir ve önerilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2016 yılı içerisinde TRA2 Bölgesi’nde toplam 400 kişiye anket uygulanmıştır. Analizler sonucunda turizmin etkileri ile yerel halkın demografik ve istihdam özellikleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Turizm Algısı, Yerel Halk, Turizmin Etkileri, TRA2 Bölgesi

Advanced Search


Announcements

    We are now accepting papers...

    We are expecting your articles from related areas of  Economics and Administrative Sciences for publication.....Adres :Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Suveren Kampusu 76000 Merkez-IĞDIR-TÜRKİYE
Telefon :+90-476- 223 0010 Faks :+90-476- 223 0017
Eposta :iibfdergi@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri