İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ BAĞLAMINDA ERZURUM YEREL BASINININ SAHİPLİK YAPISINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
(ERZURUM MEDIA ECONOMY POLITICAL CONTEXT In AN EVALUATION OF LOCAL MEDIA OWNERSHIP STRUCTURE http://cevirsozluk.com/ )

Yazar : Elif TANER    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 49-72


Özet
Medya bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin dağıtım sürecinde önemli görevler üstlenmektedir. Kitle iletişim araçlarının sürekli olarak değişime uğraması medya kurumlarının da dönüşmesine neden olmakta, medya kamu hizmeti yayıncılığı anlayışından uzaklaşarak, medya endüstrisi yayıncılığına dönüşen bir dönemi yaşamaktadır. Küresel enformasyonda meydana gelen bu değişimlerle medyanın ekonomik yapısı da değişimlere uğramıştır. Artık basında, basın dışı sermayenin dolaşıma girdiği bir dönemi yaşamaktayız. Bu durum sadece ulusal basın için geçerli olmadığı gibi yerel basın üzerinde de etkisini fazlasıyla hissettirmeye başlamıştır. Sahiplik yapısında meydana gelen değişimlerle beraber, gücü elinde tutan medya patronları, sahip oldukları gücü kendi çıkarları doğrultusunda yeni sermayelere dönüştürmek için kullanmaya başlamışlardır. Gazeteciliğin alanının genişlemesi bir yana, medyanın kendi ideolojisi ve temel amaçları yön değiştirmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada medyanın ekonomi politiği içerisinde yerel medyanın durumu Erzurum yerel basını özelinde irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
EKONOMİ, YEREL BASIN, MEDYA,EKONOMİ POLİTİK,BİLGİ

Abstract
the production of information and the media plays an important role in the process of distribution of the information produced. Modification of the mass media constantly leads to the transformation of media organizations, media away from the concept of public service broadcasting is undergoing a period that formed the media publishing industry. The economic structure of the media with the changes occurring in the global information also has undergone change. The press now, we are living in a period in which the foreign press into the circulation of capital. This situation began to feel more than just the impact on the local press as being available for the national press. together with the changes occurred in the ownership structure, which holds the power of media owners, they have begun to use the power they have to convert to the new capital in line with their own interests. Since the expansion of the field of journalism, the media has shifted its ideology and basic purposes. In this context, this study media economy Erzurum political situation in the local media are discussed in the local press in particular.

Keywords
ECONOMY, LOCAL PRESS, MEDIA, POLITICAL ECONOMY, INFORMATION

Gelişmiş Arama


Duyurular

    We are now accepting papers...

    We are expecting your articles from related areas of  Economics and Administrative Sciences for publication.....Adres :Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Suveren Kampusu 76000 Merkez-IĞDIR-TÜRKİYE
Telefon :+90-476- 223 0010 Faks :+90-476- 223 0017
Eposta :iibfdergi@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri