İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerel Halkın Turizm Algısı: TRA2 Bölgesi Analizi
(Local People Perception About Tourism: The Analysis of TRA2 Region )

Yazar : Cem IŞIK  Özgür ÇALKIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 19-47


Özet
Turizmin etkileri turistin etkileşim halinde olduğu destinasyonda sosyal, ekonomik, kültürel ve yerel çevrede oldukça belirgin bir biçimde görülmektedir. Turizm sektörü özellikle gelişmekte olan ekonomilerde yerel toplulukların gelişimlerinde büyük bir rol üstlenmektedir. Bu sebeple turizm kalkınması toplumlar tarafından sıklıkla yerel düzeyde yaşam kalitesini arttırabilmek için kullanılır. Gelişmekte olan ülkelerde turizmin yerel destinasyonlar ve kırsal alanlarda kalkınmanın sağlanmasındaki rolü üzerinde daha fazla durulması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı yerel halkın turizmi algılama düzeylerini belirlemek ve bölgede yenilikçi turizm planlaması çerçevesinde yapılması gerekenler konusunda halkın fikir ve önerilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2016 yılı içerisinde TRA2 Bölgesi’nde toplam 400 kişiye anket uygulanmıştır. Analizler sonucunda turizmin etkileri ile yerel halkın demografik ve istihdam özellikleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Turizm Algısı, Yerel Halk, Turizmin Etkileri, TRA2 Bölgesi

Abstract
The effects of tourism are seen significantly in the event that social, economic, cultural and local environment that tourists in interaction. Tourism sector has particularly major role in development of local communities in developing economies. Therefore development of tourism frequently used by communities to improve the quality of life at local level. In developing countries needed to focus on the role of achieving development in local tourism destinations and rural areas. The aim of this study to determine the perception level of the residents and to investigate the resident’s ideas and suggestions for tourism planning within the framework of innovative tourism planning. In accordance with this aim the public survey has been applied to totally 400 people in 2016. As a result of analysis significant differences were identified between tourism effects and demographic and employment characteristics of residents.

Keywords
Perception of Tourism, Local People, İmpacts of Tourism, TRA2 Region

Gelişmiş Arama


Duyurular

    We are now accepting papers...

    We are expecting your articles from related areas of  Economics and Administrative Sciences for publication.....Adres :Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Suveren Kampusu 76000 Merkez-IĞDIR-TÜRKİYE
Telefon :+90-476- 223 0010 Faks :+90-476- 223 0017
Eposta :iibfdergi@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri